Η εταιρεία έχει επενδύσει υψηλά ποσά σε εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό και οι υποδομές της περιλαμβάνουν ιδιόκτητα αγροτεμάχια στα οποία έχουν ανεγερθεί μεταλλικές εμπορικές αποθήκες (Silo), μεταλλικά υπόστεγα, γραφεία συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας 829,80 τ.μ., καθώς και εμπορική αποθήκη συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας 6.000 τ.μ.. Οι περιγραφείσες εγκαταστάσεις εξυπηρετούν στην ασφαλή τοποθέτηση και αποθήκευση των εμπορευμάτων, τα οποία ανέρχονται σε 45.000 τόνους και οικονομική αξία 12-15 εκατομμυρίων €. Παράλληλα, η ταξινόμηση των αποθεμάτων γίνεται ανά είδος και ανά κατηγορία ποιότητας, διαδικασία που διευκολύνει τη διανομή των προϊόντων.

Επιπρόσθετα, η επιχείρηση διαθέτει σύγχρονο σύστημα πληροφορικής (λογισμικό και υλικό Η/Υ), επιστημονικό εξοπλισμό, έπιπλα γραφείου και οκτώ μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, δύο φορτηγά αυτοκίνητα και έξι επαγγελματικά αυτοκίνητα (δημοσίας χρήσης) ιδιοκτησίας της μετόχου Ειρήνης Κυριαζή. Η συνολική αξία των παγίων ξεπερνά το 1.500.000 €. Τέλος, θέτει ως στόχο την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του εξοπλισμού και των υποδομών, ούτως ώστε να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΚΟΡΥΦΗ